Stratejik Plan Çalıştayı Yapıldı

28-29 Ağustos 2012 tarihleri arasında Üniversitemiz Stratejik Plan Çalıştayı yapılmıştır.

Bugüne kadar Bursa’nın tek üniversitesi olan Uludağ Üniversitesi, yeni vakıf ve devlet üniversitelerinin açılmasının ardından, değişen konjonktüre adapte olmak amacıyla yeni strateji arayışlarına girişti.

Uludağ Üniversitesi, 2014-2018 dönemi Stratejik Plan çalışmalarını başlattı. Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Karagöz’ün yanı sıra, öğretim üyeleri ve üst düzey idari personelin katılımıyla 28-29 Ağustos tarihlerinde Uludağ’da yapılan çalıştayda, Uludağ Üniversitesi’nin yeni stratejilerinin nasıl olması gerektiği tartışıldı.

Uludağ Üniversitesi 2014 -2018 Dönemi Stratejik Planını hazırlama sürecini planlamak ve daha sonra gerçekleştirilecek çalışmalara katkı sağlamak üzere üniversitenin Enstitü Müdürleri, Fakülte Dekanları, Devlet Konservatuarı Müdürü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile üniversite faaliyetlerini kritik seviyede yürüten öğretim üyeleri, daire başkanlarından oluşan grup, ilk gün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Sayılar tarafından verilen Stratejik Planlama Eğitimi ile bilgilerini tazeledi.

Çalıştayın tema grubu toplantıları ile devam eden ikinci gününde ise eğitim öğretim, araştırma geliştirme, topluma sunulan hizmetler, kurum kültürü ve paydaşlarla ilişkiler olmak üzere güçlü yanlar, fırsatlar ve tehditler ortaya konarak, misyon ve vizyon için yol gösterici olacak temel değerler belirlendi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek, yönetime geldikleri ilk günden beri, ortak aklı arama konusundaki kararlılıklarına dikkat çekerek, Üniversitenin 2014-2018 Strateji Planı’nı da aynı felsefeyle oluşturacaklarını söyledi. Rektör Dilek, ortak aklı arama ilkesi çerçevesinde Uludağ Üniversite’ne özgü birçok uygulamanın başlatıldığını hatırlatarak, bu tür çalışmaların yönetime katkı sağlama konusunda son derece yararlı olduğunu ifade etti.

Çalıştayın son oturumunda her bir tema grubu yaptığı çalışmaları, aralarında Rektör Dilek’in de hazır bulunduğu diğer katılımcılar ile paylaştı.  Katılımcıların kendi fikirlerini dile getirdikleri değerlendirme bölümlerinde oturum yöneticiliğini üstlenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Karagöz, her sunum sonrası mümkün olduğunca diğer katılımcılara da söz vererek farklı fikirlerin paylaşılmasına olanak tanıdı.

Yaklaşık altı saat süren değerlendirme toplantısında tüm katılımcılar adına söz alan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, “Bu organizasyon ile üniversitemiz idari ve akademik personeli yakınlaşma fırsatı bulmuştur. Sosyal ilişkilerin güçlenmesi ve kurum kültürünün oluşması için gerekli olan organizasyonlara imza atan başta Rektörümüz olmak üzere, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

2013 yılı Nisan ayına kadar sürecek olan çalışmaların sonucu, tüm çalışanların görüşü alındıktan sonra yeniden değerlendirilecek ve yetkili kurullarda onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Değerlendirme toplantılarının sonunda, tema grubu üyeleri ve organizasyonda emeği geçen koordinasyon ekibi katılım ve teşekkür belgelerini Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek’ten aldılar.

YORGUNLUK ATTILAR

İki günlük yoğun programın ardından, çalıştay üyelerinin eşleri ve çocuklarının da katılımı ile renklenen yaklaşık 50 kişilik bir ekip, Uludağ'ın dere, gölet ve taraçalar halinde aşağıya inen ve Softaboğan Şelalesi’nde son bulan yaklaşık 6000 metrelik doğa yürüyüşünü tamamladı. Yürüyüş sonrasında gerçekleştirilen mangal keyfi ile yorgunluklarını atan gruplar kafileler halinde Bursa’ya dönüş yaptı.