İç Kontrol Standartları Eylem Planı Rektörlük Oluru (Revize Tarihi: 21.01.2014)

21.01.2014 tarihinde yapılan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısında görüşülerek revize edilen İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı yayınlanmıştır.

Rektörlük olur yazısı için tıklayınız.

Ekleri:

Kontrol Ortamı

Risk Değerlendirme

Kontrol Faaliyetleri

Bilgi ve İletişim

İzleme