Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi

"Uludağ Üniversitesi Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi" Üniversitemiz Senatosu'nun 20 Mart 2014 gün ve 2014-05 sayılı oturumunda görüşülmüş olup karara bağlanmıştır.

Uludağ Üniversitesi Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi