İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı (Revize Tarihi: 17.07.2014)

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Senatomuzun 17.07.2014 gün ve 2014/14 sayılı oturumunda İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyelerinin de katılımıyla görüşülmüş ve ekte yer aldığı şekliyle revize edilmiştir.

Ekleri:

Kontrol Ortamı

Risk Değerlendirme

Kontrol Faaliyetleri

Bilgi ve İletişim

İzleme